Laatst bijgewerkt: 12-09-2023

1. Definities

“AE Personal Training” verwijst naar AE Personal Training, gevestigd te Homberg 2211, 6601ZB, Wijchen

“Klant” verwijst naar de persoon die personal training en gerelateerde diensten van AE Personal Training ontvangt.

2. Diensten

AE Personal Training biedt personal training en gerelateerde diensten aan de Klant.

De aard, duur en kosten van de diensten worden beschreven in een afzonderlijke overeenkomst tussen AE Personal Training en de Klant.

3. Betaling

De Klant gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de overeenkomst tussen AE Personal Training en de Klant.

AE Personal Training behoudt zich het recht voor om de tarieven en betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen met voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

4. Annulering en Verzetten van Afspraken

De Klant begrijpt dat afspraken voor personal training sessies vooraf moeten worden gepland.

De Klant dient ten minste 24 uur van tevoren een afspraak te annuleren of te verzetten. Als de Klant dit niet doet, kan AE Personal Training kosten in rekening brengen.

5. Verantwoordelijkheid van de Klant

De Klant verklaart dat hij/zij medisch geschikt is om deel te nemen aan de voorgestelde trainingssessies en zal AE Personal Training op de hoogte stellen van eventuele gezondheidsproblemen of beperkingen.

De Klant begrijpt dat deelname aan trainingssessies risico’s met zich meebrengt en vrijwaart AE Personal Training van aansprakelijkheid voor blessures of schade die zich tijdens de training kunnen voordoen.

6. Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de trainingssessies, inclusief maar niet beperkt tot trainingsprogramma’s en materialen, blijven eigendom van AE Personal Training.
7. Beëindiging

AE Personal Training behoudt zich het recht voor om de diensten aan de Klant te beëindigen indien de Klant zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden of de overeenkomst tussen de Klant en AE Personal Training.
8. Toepasselijk Recht en Geschillen

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken te Gelderland.

9. Wijzigingen van Algemene Voorwaarden

AE Personal Training behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De Klant wordt op de hoogte gesteld van dergelijke wijzigingen.